فروشندگان شهر را آنلاین کنید!

با چرخه درآمدزایی شاپینجو

فروشندگان شهر را آنلاین کنید!

با چرخه درآمدزایی شاپینجو

اعضای چـــرخــه شـاپینـــجویی

بازاریاب

تا 5 میلیون تومان پاداش بازاریابی محصولات

معرف

تا 30 روز سود بازاریابی از فروش محصولات فروشنده

اپراتور

تا 10% کارمزد از مدیریت هر سفارش موفق

سه گـــام تا تکمیل چـــرخــه شـاپینـــجویی

فــــردی فعالیت می کنید یا گــــروهی؟

اگر قصد دارید انفرادی فعالیت کنید، نگران نباشید؛ در آینده می توانید تیم خود را گسترش دهید!

فردی

خودتان به تنهایی، معرف، اپراتور و بازاریاب باشید

یا

گروهی

برای خودتان هم تیمی انتخاب کنید

پـــاداش مخصوص اعضای چـــرخــه شـاپینـــجویی

پاداش چرخه شاپینجویی برای هر دو نوع تیم فردی و گروهی می باشد.

برای فعال شدن این پاداش، کافیست کد سفیری که این طرح را به شما معرفی کرده است در فرم ایجاد یک تیم جدید وارد نمایید

پـــاداش مخصوص اعضای چـــرخــه شـاپینـــجویی

پاداش چرخه شاپینجویی برای هر دو نوع تیم فردی و گروهی می باشد.

برای فعال شدن این پاداش، کافیست کد سفیری که این طرح را به شما معرفی کرده است در فرم پایین صفحه وارد نمایید

مدیران فروش شاپینجویی همراه شمــا هستند

در تمام مراحل تکمیل چرخه؛ مثل یک ...

مربی

دوست

مشاور

از همین امــروز شروع کنید!

مدیر فروشتان منتظر شماست